MARKETINGOVÝ VÝZKUM

MIS podniku může mít dvě (2) různé formy:

  1. několik málo nástrojů (realizace jednorázového / místního průzkumu)
  2. rozsáhlý komplex technickéhopersonálního vybavení (pravidelné komplexní průzkumy pomocí rozsáhlé informační / technické infrastruktury)
  • Základním úkolem MIS je trvale sledovat / průběžně vyhodnocovat situaci na trhu (jak se mění požadavky a preference zákazníků / jaké jsou nové iniciativy konkurence / nové způsoby distribuce).

Příklad

Majitel {BB} Jan Beger zaměstnává datového analytika, který pravidelně zjišťuje stav trhu a pomáhá společnosti pružně reagovat na vývoj trhu.