MARKETINGOVÉ MAKROPROSTŘEDÍ


  • Vnější okolnosti, které ovlivňují firmu / SBU (demografické / ekonomické / přírodní / technologické / politické / kulturní).
  • Na tyto faktory nemá firma žádný vliv, nemůže je žádným způsobem kontrolovat, a proto se o nich hovoří jakofaktorech determinujících.

Příklad

Změna legislativy u {BB}, která zakáže používání elektrokol na hlavních komunikacích nebo rozšíření odmítavého postoje k cyklistice.