1/ MARKETINGOVÉ PROSTŘEDÍ PODNIKU

Marketingový přístup

  • podstata [MARKETINGOVÉHO] přístupu je pomocí systému a/ teoreticky propracovaných a b/ ověřených nástrojů, principů / postupů dosáhnoutpraxi toho, aby podnik:
  1. dokázal reagovat na přání / potřeby / očekávání zákazníků lépe, než konkurence a
  2. zvýšil pravděpodobnost dosažení úspěchu na trhu včetně splnění svých podnikatelských cílů
  • [MARKETINGOVÉ] prostředí podniku lze rozdělit na dvě (2) části
  1. MAKROprostředí (širší okolí – demografické změny / technologický výzkum / hospodářská / politická situace)
  2. MIKROprostředí (podnik / zákazníci / dodavatelé / distributoři / konkurence / zaměstnanci / veřejnost)