MARKETINGOVÉ MIKROPROSTŘEDÍ


  • Faktory, které bezprostředně ovlivňují možnosti firmy uspokojovat potřeby / přání zákazníků (firemní prostředí / dodavatelé / firmy poskytující služby / charakter cílového trhu / konkurence a vztahy k veřejnosti).
  • dvě (2) složky tvořené a/ snáze ovlivnitelnými faktory ([MARKETINGOVÝ] mix) a b/ hůře ovlivnitelnými faktory (lidé z vnějšího okolí firmy / zaměstnanci).

Příklad

{BB} je v případě prodávaných [PRODUKTŮ] schopno ovlivnit mnoho faktorů. U nabídky servisních služeb si stanoví cenu / pobočky nabízející tuto službu / způsob propagace / zaměstnance vykonávající tuto práci.