SEGMENTACE A POKRYTÍ TRHU

Čtyři (4) základní hlediska segmentace trhu:


 1. GEOGRAFICKÉ
  • větší / menší územní celky (většinu zákazníků {BB} tvoří tuzemští zákazníci z Královehradeckého kraje)
 2. DEMOGRAFICKÉ
  • skupiny zákazníků určené podle pohlaví / věku / vzdělání (nejvíce zastoupená skupina zákazníků {BB} je mužského pohlaví, 30 – 39 let, středoškolského vzdělání)
 3. PSYCHOGRAFICKÉ
  • podle příslušnosti zákazníků k určité společenské třídě s určitým životním stylem  (Hradecká pobočka {BB} nabízí jiný sortiment, než pobočka v Trutnově)
 4. BEHAVIORÁLNÍ
  • podle chování zákazníků (v {BB} vysledovali, že zákazníci na Náchodsku realizují menší, ale častější nákupy, než na Jičínsku)