Úvod

Osmé (8) cvičení pokračuje v analýze ekonomické krize společnosti {}.

DLP společnosti {} úspěšně bojuje s ekonomickou krizí v rámci reorganizace dle insolvenčního zákona ocenění zpeněžovaného majetku.