DLP


Vzor ekonomické krize

Jedná se o:

  • 5 ks zvukové techniky,
  • 2 nákladní automobily MAN,
  • 15 ks akustických kytar,
  • 10 ks elektrických kytar,
  • soubor drobného majetku.