DLP


Vzor ekonomické krize

  • Zařízení bylo pořízeno nové / nebylo opravováno / stav odpovídá době používání.
Položka Hodnota
Výchozí technická hodnota100 %
Základní amortizace53 %
Přirážka/srážka za technický stav0

Technická hodnota

  • Technická hodnota = [100 * (100 – 53) * (100 + 0)] / 10 000 = 47 %