DLP


Vzor ekonomické krize

  • Jako příklad na ocenění dlouhodobého majetku použijeme robota, který provádí proces lakování v kombinací s UV zářením pro kytary.
  • Zařízení bylo pořízeno v roce 2012 / ocenění je prováděno k roku 2020 / stáří zařízení je 8 let.
Položka Hodnota
Pořizovací (výchozí) cena2.136.000 Kč
Cenový index K11,283
Koeficient technického zhodnocení K21
  • Výchozí hodnota = 2.136.000 * 1,283 * 1 = 2.740.488 Kč.