PREZENTACE / KRMNG [C] / 08 / OBSAH

Oceňování majetkové podstaty

Obsah prezentace

1/ STRUNKA S.R.O. – EKONOMICKÁ KRIZE VII.

2/ DLP

PREZENTACE / KRMNG [C] / 08 / ÚVOD


Úvod

Osmé (8) cvičení pokračuje v analýze ekonomické krize společnosti {}.

DLP společnosti {} úspěšně bojuje s ekonomickou krizí v rámci reorganizace dle insolvenčního zákona ocenění zpeněžovaného majetku.

PREZENTACE / KRMNG [C] / 08 / 01

1/ STRUNKA S.R.O. – EKONOMICKÁ KRIZE VII.

Strunka s.r.o.

 • Hudební společnost bude dražit dílnu / hudební nástroje.
 • Očekává se, že se přihlásí tuzemské / zahraniční firmy z hudebního průmyslu.
 • IS připravuje prodej bývalých poboček {}.
 • Zájemci si současně mohou zakoupit příslušenství / vybavení prodejen.
 • Cílem dražby je získat finanční prostředky pro věřitele.
 • Klesá hodnota majetku {}.
PREZENTACE / KRMNG [C] / 08 / 02

2/ DLP

DLP / 08

Konečné řešení zadání ve své fiktivní firmě student vypracuje písemně. Vypracovaná zadání bude student odevzdávat pravidelně po každém cvičení s tím, že v závěru bude moci sám porovnat, nakolik bylo jeho podnikatelské rozhodování v jednotlivých problematikách konzistentní a zda by bylo schopno obstát v praxi.

Vzor ekonomické krize

 • V rámci schváleného projektu restrukturalizace podniku byl vybrán majetek k prodeji, aniž by se ovlivnila funkčnost / životaschopnost podniku.
PREZENTACE / KRMNG [C] / 08 / 03

DLP


Vzor ekonomické krize

Jedná se o:

 • 5 ks zvukové techniky,
 • 2 nákladní automobily MAN,
 • 15 ks akustických kytar,
 • 10 ks elektrických kytar,
 • soubor drobného majetku.
PREZENTACE / KRMNG [C] / 08 / 04

DLP


Vzor ekonomické krize

 • Jako příklad na ocenění dlouhodobého majetku použijeme robota, který provádí proces lakování v kombinací s UV zářením pro kytary.
 • Zařízení bylo pořízeno v roce 2012 / ocenění je prováděno k roku 2020 / stáří zařízení je 8 let.
Položka Hodnota
Pořizovací (výchozí) cena2.136.000 Kč
Cenový index K11,283
Koeficient technického zhodnocení K21
 • Výchozí hodnota = 2.136.000 * 1,283 * 1 = 2.740.488 Kč.
PREZENTACE / KRMNG [C] / 08 / 05

DLP


Vzor ekonomické krize

 • Zařízení bylo pořízeno nové / nebylo opravováno / stav odpovídá době používání.
Položka Hodnota
Výchozí technická hodnota100 %
Základní amortizace53 %
Přirážka/srážka za technický stav0

Technická hodnota

 • Technická hodnota = [100 * (100 – 53) * (100 + 0)] / 10 000 = 47 %
PREZENTACE / KRMNG [C] / 08 / 06

DLP


Vzor ekonomické krize

 • Zvuková technika byla pořízena jako nová a technika nebyla dosud nahrazena lepší technikou tudíž nedochází k morálnímu opotřebení.
Položka Hodnota
Technická hodnota nového stroje100 %
Koeficient morálního opotřebení K30 %

Výchozí technická hodnota

 • Výchozí technická hodnota = 100 - 0 = 100 %.
PREZENTACE / KRMNG [C] / 08 / 07

DLP


Vzor ekonomické krize

 • Vycházíme z vypočtených hodnot.
Položka Hodnota
Výchozí cena - VC2.136.000 Kč
Technická hodnota - TH47 %

Cena časová

 • Cena časová = 2.136.000 * 0,47 = 1.003.920 Kč
PREZENTACE / KRMNG [C] / 08 / 08

DLP


Vzor ekonomické krize

 • Vycházíme z vypočtených hodnot.
 • Koeficient prodejnosti je určen ve výši 0,9. Důvodem je dobrý technický stav.
Položka Hodnota
Cena časová - CČ1.003.920 Kč
Koeficient prodejnosti K40,9

Cena obecná

 • Cena obecná = 1.003.920 * 0,9 = 903.528 Kč
PREZENTACE / KRMNG [C] / 08 / 09

DLP


Vzor ekonomické krize

 • Drobný majetek se rozděluje podle charakteru majetku do čtyř (4) skupin a s ohledem na předpokládanou životnost (T) tohoto majetku je stanovována míra opotřebení (Ot) v závislosti na délce užívání.

Koeficient opotřebení

 • Qt – koeficient opotřebení
 • T – předpokládaná životnost (v letech)
 • t – doba využívání majetku (v letech)
PREZENTACE / KRMNG [C] / 08 / 10

DLP


Vzor ekonomické krize

Označení kategorie Majetek Životnost
(T)
A
 • počítače
 • počítačové periférie
4
B
 • software
 • elektronika
 • ostatní drobné předměty
5
C
 • elektrické přístroje
 • ruční nářadí
8
D
 • nábytek
10
E
 • sklo, porcelán
2
PREZENTACE / KRMNG [C] / 08 / 11

DLP


Vzor ekonomické krize

 • Průmyslový vysavač byl pořízen v roce 2017. Pořizovací cena činila 17.599 Kč. Pro ocenění bude zařazen do kategorie drobného majetku C.
Položka Hodnota
VC17.599 Kč
Předpokládaná životnost T8
Doba užívání3

Koeficient opotřebení

 • Qt = 1 - (0,9 / 8 * 3) = 0,6625
 • Obvyklá cena = 17.599 * 0,6625 = 11.659,30 Kč
PREZENTACE / KRMNG [C] / 08 / 12

DLP


Vzor ekonomické krize

Kategorizace movitého majetku s delší životností
Označení
kategorie
Majetek Životnost
(T)
Koeficient
zůstatkové hodnoty
(Ot)
P
 • počítače
 • software
 • počítačové periférie
 • předměty spotřebního
  charakteru
4 Koeficient zůstatkové hodnoty B
E
 • elektronika
 • ostatní drobné předměty
5 Koeficient zůstatkové hodnoty E
PREZENTACE / KRMNG [C] / 08 / 13

DLP


Vzor ekonomické krize

Kategorizace movitého majetku s delší životností
Označení
kategorie
Majetek Životnost
(T)
Koeficient
zůstatkové hodnoty
(Ot)
N
 • elektrické přístroje
 • ruční nářadí
8 Koeficient zůstatkové hodnoty N
B
 • nábytek
 • bytové doplňky
 • stavební úpravy
10 Koeficient zůstatkové hodnoty B
PREZENTACE / KRMNG [C] / 08 / 14

DLP

Úkoly

 1. Aplikujte ocenění
  a/ osobního / užitkového (dodávka) vozu
  b/ mobilního telefonu
  c/ dle vlastního výběru min 5 vzorků
 2. metodou cenového porovnání min 5 vzorků
 3. s položkovým popisem
  a/ srovnatelných parametrů a
  b/ zdrojů / podkladů pro ocenění
 4. cena = aritmetický průměr min 5 vzorků
PREZENTACE / KRMNG [C] / 08 / 15

DLP

 

Klíč k zadání DLP

Vysvětlivky číselného označení zdrojů, kde lze najít informace, potřebné pro zpracování zadané otázky.

 • 1 - prezentace ke cvičení,
 • 2 - internetové stránky / vyhledávače,
 • 3 - veřejně dostupné registry,
 • 4 - literatura.
PREZENTACE / KRMNG [C] / 08 / 16

DLP

 

Pokyny pro zasílání úkolů

DLP se bude zpracovávat průběžně dle zadaných úkolů z konce každého cvičení.

DLP má podobu dokumentu (formát WORD / PDF). Další formální náležitosti jsou uvedeny v sekci OBECNÉ INFORMACE, část DLOUHODOBÝ PROJEKT.

Vypracování úkolů ze cvičení zasílejte průběžně vždy do dalšího cvičení prostřednictvím e-mailu na stránkách www.halek.info.

Každé vypracování označte pořadovým číslem cvičení, ze kterého pochází zadání.

Vždy po 3. / 6. / 9. cvičení bude kontrolována formální / obsahová úplnost odevzdaných DLP.


2024-02-27 18:21:30 / konec výpisu prezentace