DLP


Vzor ekonomické krize

  • Vycházíme z vypočtených hodnot.
  • Koeficient prodejnosti je určen ve výši 0,9. Důvodem je dobrý technický stav.
Položka Hodnota
Cena časová - CČ1.003.920 Kč
Koeficient prodejnosti K40,9

Cena obecná

  • Cena obecná = 1.003.920 * 0,9 = 903.528 Kč