2/ DLP

DLP / 08

Konečné řešení zadání ve své fiktivní firmě student vypracuje písemně. Vypracovaná zadání bude student odevzdávat pravidelně po každém cvičení s tím, že v závěru bude moci sám porovnat, nakolik bylo jeho podnikatelské rozhodování v jednotlivých problematikách konzistentní a zda by bylo schopno obstát v praxi.

Vzor ekonomické krize

  • V rámci schváleného projektu restrukturalizace podniku byl vybrán majetek k prodeji, aniž by se ovlivnila funkčnost / životaschopnost podniku.