DLP


Vzor ekonomické krize

Kategorizace movitého majetku s delší životností
Označení
kategorie
Majetek Životnost
(T)
Koeficient
zůstatkové hodnoty
(Ot)
N
  • elektrické přístroje
  • ruční nářadí
8 Koeficient zůstatkové hodnoty N
B
  • nábytek
  • bytové doplňky
  • stavební úpravy
10 Koeficient zůstatkové hodnoty B