DLP


Vzor ekonomické krize

Kategorizace movitého majetku s delší životností
Označení
kategorie
Majetek Životnost
(T)
Koeficient
zůstatkové hodnoty
(Ot)
P
  • počítače
  • software
  • počítačové periférie
  • předměty spotřebního
    charakteru
4 Koeficient zůstatkové hodnoty B
E
  • elektronika
  • ostatní drobné předměty
5 Koeficient zůstatkové hodnoty E