DLP

Úkoly

  1. Dle vzoru zpracujte ocenění Vašeho DHM (automobil, kancelářské vybavení, pokladní systém EET) z roku 2012 a životností 12 let. Pořizovací cenu (VC) je třeba doplnit, cenový index je 1,387. 1
  2. Podle vzoru zpracujte ocenění čtyř (4) položek drobného movitého majetku, který běžně používáte (ke každé kategorii majetku A - D jeden). 1
  3. Proveďte ocenění nákladního automobilu Mercedes-Benz, Sprinter – skříň, metodou cenového porovnání z minimálně pěti (5) nabídek zjištěných v internetových bazarech. Cenu určete jako aritmetický průměr (předmětné nabídky přiložte k ocenění). 1,2