DLP


Vzor ekonomické krize

  • Drobný majetek se rozděluje podle charakteru majetku do čtyř (4) skupin a s ohledem na předpokládanou životnost (T) tohoto majetku je stanovována míra opotřebení (Ot) v závislosti na délce užívání.

Koeficient opotřebení

  • Qt – koeficient opotřebení
  • T – předpokládaná životnost (v letech)
  • t – doba využívání majetku (v letech)