DLP


Vzor ekonomické krize

  • Průmyslový vysavač byl pořízen v roce 2017. Pořizovací cena činila 17.599 Kč. Pro ocenění bude zařazen do kategorie drobného majetku C.
Položka Hodnota
VC17.599 Kč
Předpokládaná životnost T8
Doba užívání3

Koeficient opotřebení

  • Qt = 1 - (0,9 / 8 * 3) = 0,6625
  • Obvyklá cena = 17.599 * 0,6625 = 11.659,30 Kč