3/ DLP

DLP / 09

Konečné řešení zadání ve své fiktivní firmě student vypracuje písemně. Vypracovaná zadání bude student odevzdávat pravidelně po každém cvičení s tím, že v závěru bude moci sám porovnat, nakolik bylo jeho podnikatelské rozhodování v jednotlivých problematikách konzistentní a zda by bylo schopno obstát v praxi.

Úkoly

  1. Zpracujte rozklad prodejní ceny dvou (2) [PRODUKTŮ] podle způsobu finalizace ceny (viz. [C] 09, str. 0306). 1, 2
  2. Proveďte průzkum vnímání hodnoty u jednoho (1) [PRODUKTU] na vzorku minimálně tří (3) respondentů. 1, 2
  3. U jednoho (1) [PRODUKTU] aplikujte proces realizace cenové strategie (šest (6) kroků) (viz. [C] 09, str. 09). 1, 2