PROCES FINALIZACE CENY

1/ Metoda založená na nákladech


(nákladově orientovaná cena)

  • aplikace různě modifikovaných kalkulačních postupů
  • vyčíslení nákladů / zisku na daný [PRODUKT]

Příklad

Kalkulovaná cena jízdního kola u {BB}:

Nákupní cena jízdního kola 25.450,--
Manipulační náklady 180,--
Cena montáže 1.400,--
Cena bez daně 27.030‬,--
Zisková přirážka 5.729,--
Cena bez daně 32.759‬,--