PROCES FINALIZACE CENY


2/ Stanovení ceny na základě poptávky


(poptávkově orientovaná cena)

  • Tvorba cen založená nikoliv na nákladech, ale na hodnotě, kterou danému [PRODUKTU] přisoudí spotřebitel (když bude spotřebitel ochoten za 29" duše zaplatit maximálně 150 Kč, není rozumné je prodávat za 200 Kč).

3/ Stanovení ceny na základě cen konkurence


(konkurenčně orientovaná cena)

  • Předpoklad, že SBU může za [PRODUKTY] srovnatelné s konkurenčními požadovat srovnatelné ceny (pokud konkurence krátkodobě zlevní přilby o 30 %, pak by je {BB} měl následovat stejným snížením cen).