PROCES FINALIZACE CENY


5/ Stanovení cen na základě vnímané hodnoty


  • rozhodující je, jak hodnotu [PRODUKTU] vnímá zákazník
  • SBU vyvíjí [PRODUKTY] pro jediný segment trhu
  • vnímání hodnoty je ovlivněno řízenou [MARKETINGOVOU] taktikou
  • vychází se z a/ znalosti psychiky zákazníků a i b/ možností jejího ovlivňování (vyvolat dojem luxusního výrobku a tím moci navýšit vnímanou hodnotu - typická zbraň značkových výrobců)
  • velký počet zákazníků rozhoduje k nákupu na základě ceny [PRODUKTU]snaha při nákupu ušetřit je typická.