CENOVÁ STRATEGIE

Cenová strategie firmy vyplývá z celkové firemní strategie.


V současné době používají firmy ve své činnosti čtyři (4) druhy cenových strategií:


  1. orientace na nízké náklady (co největší úspora + maximální zisk)
  2. orientace na výrobu [PRODUKTŮ]unikátními vlastnostmi (maximalizace kvality)
  3. kombinovaná strategie (maximalizace zisku při vysokých úsporách / maximální kvalitě)
  4. strategie přizpůsobování (reagování na aktuální podmínky trhu)

Příklad

{BB} kombinuje jednotlivé strategie, avšak s hlavním důrazem na kvalitu i na úkor mírně vyšších cen. Tento způsob se jim dlouhodobě osvědčuje což prokazuje vysoká míra spokojenosti zákazníků.