MARKETINGOVÉ POJETÍ CENY


Faktory, které mohou ovlivňovat výši cen [PRODUKTŮ]:


  1. vnitřní (značný vliv na cenovou strategii)
  2. vnější (menší vliv na cenovou strategii)
  3. ostatní (vliv na cenovou strategii dle povahy)

Všechny skupiny faktorů mají nezanedbatelný vliv na tvorbu cen dílčích [PRODUKTŮ] z [PRODUKTOVÉHO] portfolia.

Příklad

V případě vnějších faktorů {BB} dbá na rychlé reakce především ve vztahu na vývoj konkurence a změny poptávky. I přes mnoho dílčích cílů je i pro {BB} hlavním cíle maximalizace zisku.