CENOVÁ STRATEGIE

3/ ANALÝZA KONKURENCE


[MARKETINGOVÝ] výzkum by měl být zaměřen na identifikaci současné / potenciální konkurence.

Předmětem zájmu jsou otázky:

  1. způsobu tvorby cen (cenová politika)
  2. podpory podnikání (realizace reklamy / sponzorování)
  3. dalších prvků [MARKETINGOVÉ] strategie (charitativní činnost)

4/ VYMEZENÍ ROLE CEN V MARKETINGOVÉM MIXU


  • odhad množství [PRODUKTŮ], prodaných za různé ceny
  • prognóza reakce konkurentů na zvolenou cenovou strategii