CENOVÁ STRATEGIE


1/ VYMEZENÍ ODBYTOVÉHO TRHU


  • rozhodnutí o tom, kterým zákazníkům budou [PRODUKTY] prodávány jediný tržní segment x několik segmentů.
  • patří k základním podnikatelským krokům

2/ VÝZKUM SPOTŘEBITELSKÉHO CHOVÁNÍ


V této fázi jsou zjišťovány:

  1. nákupní motivy zákazníků (proč zákazníci kupují daný [PRODUKT])
  2. rozmístění zákazníků (demografické rozmístění dle bydliště)
  3. citlivost vůči cenám (do jaké míry lze upravovat ceny [PRODUKTŮ])
  4. vztahy k výrobci / prodejcům (oblíbenost pivnice)
  5. možnosti účinného reklamního působení (na jakou reklamu nejlépe zákazníci reagují)