CENOVÁ STRATEGIE


5/ VYMEZENÍ NÁKLADŮ VE VZTAHU K POPTÁVCE


Na základě údajů, získaných v předchozích krocích, lze v závislosti na předpokládaném objemu prodeje [PRODUKTŮ] odhadnout výši nákladů pro různé varianty objemu prodeje.


6/ URČENÍ CENY


  • výsledkem předchozích kroků je určení rozpětí, v němž se cena [PRODUKTU] pohybuje
  • tyto závěry je třeba konfrontovat a/ celkovými cíli firmy a b/ jejími záměry v cenové oblasti
  • konečná cena je výsledkem rozhodnutí, které je učiněno na základě cílů / podmínek, předpokládaných v předchozích krocích