PROCES FINALIZACE CENY


4/ Stanovení cen z [MARKETINGOVÝCH] cílů firmy


Při určení tohoto typu cen může SBU sledovat některý z cílů cenové tvorby:

  • Přežitíceny musí snižovat, snažit se vyprodat své zásoby a udržet výrobu v chodu
  • Maximalizace běžného zisku – firma požaduje za své [PRODUKTY] co nejvyšší ceny
  • Maximalizace běžných příjmů – ceny stanoveny tak, aby zajistily maximální běžné příjmy
  • Maximalizace obrat – firma se snaží dosáhnout co největšího objemu prodeje [PRODUKTŮ] (na úkor velmi malých zisků)
  • Maximalizace využití trhu – firma se snaží "sbírat na trhu smetanu" (excelentní propagace nebo distribuce)