6/ DLP

DLP / 05

Konečné řešení zadání ve své fiktivní firmě student vypracuje písemně. Vypracovaná zadání bude student odevzdávat pravidelně po každém cvičení s tím, že v závěru bude moci sám porovnat, nakolik bylo jeho podnikatelské rozhodování v jednotlivých problematikách konzistentní a zda by bylo schopno obstát v praxi.

Úkoly

  1. Navrhněte systém nákupu Vaší firmy:
    a/ rozdělení pravomocí při rozhodování,
    b/ postupy rozhodování u jednotlivých kategorií např. podle hodnoty nákupu,
    c/ hlavní rozhodovací kritéria. 1, 2
  2. Rozeberte nákupní chování spotřebitelů v souvislosti s Vaším podnikáním a připravte návrhy, jakým způsobem může Vaše SBU tento proces pomoci spotřebitelům usnadnit. 1 ,2
  3. Definujte základní etická pravidla, kterými se bude řídit Vaše podnikání / [MARKETINGOVÁ] strategie. 1, 2