4/ OSOBNOST ZÁKAZNÍKA

Dle délky rozhodovacího procesu o nákupu [PRODUKTU] (uspokojení potřeb), existuje deset (10) druhů zákazníků:

  1. Krátkodobý
  2. Střednědobý
  3. Dlouhodobý
  4. Zvídavý
  5. Lhostejný
  6. Odmítavý
  7. Bojácný
  8. Ví všechno nejlépe
  9. Dobromyslný
  10. Hrubý