3/ LIDSKÝ ČINITEL V MARKETINGU


[DEFINICE] lidských potřeb

  • nezbytné faktory, které podporují biologii lidského těla a lidské podmínky (jídlo / oblečení / úkryt / společenská příslušnost)
  • lidské potřeby jsou různorodé, jejich spektrum přechází od potřeb základních (fyziologických), přes potřeby sociální (lidské), k potřebám společenským (nadstavbovým)

Základní lidské potřeby:


  1. Fyziologické (hlad / žízeň)
  2. Jistoty a bezpečí (ochrana / bezpečí)
  3. Společenské (pocit sounáležitosti / láska)
  4. Uznání a ocenění (sebeúcta / uznání / status)
  5. Seberealizace (rozvoj osobnosti)