2/ NÁKUPNÍ CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELŮ

Grafické znázornění nákupního rozhodování spotřebitele

Rozhodování spotřebitelů probíhá v určité pevně dané posloupnosti aktivit, která bývá označována jako nákupní rozhodovací proces spotřebitele.

K usnadnění servisu jízdních kol v případě {BB} by přispělo zavedení interního systému pro správu objednávek a celého servisního procesu.