TYPOLOGIE ZÁKAZNÍKA

Sociologové v ČR v rámci velkého výzkumu pro Český rozhlas rozdělili českou společnost do šesti (6) společenských tříd.

Dle sociologického modelu existuje:

  1. Zajištěná střední třída – 22 %
  2. Nastupující kosmopolitní třída – 12 %
  3. Tradiční pracující třída – 14 %
  4. Třída místních vazeb12 %
  5. Ohrožená třída – 22 %
  6. Strádající třída – 18 %

Více informací k jednotlivým třídám, viz: Sociologické třídy.

Kalkulačka: Do které společenské třídy patříte?

Pomocí níže uvedeného odkazu si můžete vyplnit dotazník, který Vám na základě dvaceti šesti (26) otázek přiřadí společenskou třídu, do které patříte. Online kalkulačka