MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE


[MARKETINGOVÉM] prostředí je zapotřebí důsledně rozlišovat mezi etiketou / etikou včetně dodržování jejich zásad.

Etiketa

  • ucelená pravidla slušnosti / dobrého společenského chování

Etiketa je výsledek zvyků, které se vytvářely / vytvářejí v rámci různých společenství (segmentů).

Etika

  • filozofická disciplína, která zkoumá morálku / morálně relevantní jednání a jeho formy.

Etika hodnotí činnost člověka z hlediska jeho jednání. Rozlišuje mezi tím, co je dobré / zlé.