MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE


V případě [MARKETINGOVÉ] komunikace můžeme prodej vnímat jako proces, který se skládá z následujících sekvenčních fází:


  1. úvod zahájení konverzace / uvedení klienta do diskuze
  2. informování informování klienta o možnostech / vlastnostech [PRODUKTU]
  3. argumentace / prezentace logická argumentace o možnostech / vlastnostech [PRODUKTU]
  4. závěr diskuze o cenách [PRODUKTŮ] a samotná realizace prodeje

Příklad

1/ Zákazník seznámí prodejce {BB} se svým záměrem koupit tachometr. 2/ Prodejce navrhne možnosti drátových / bezdrátových / GPS tachometrů, které společnost nabízí. 3/ Následuje představení jednotlivých modelů formou SWOT analýzy s tím, že 4/ zákazník volí bezdrátových tachometr značky SIGMA, který splňuje a/ parametrové i b/ finanční požadavky.