1/ NÁKUPNÍ CHOVÁNÍ SBU


Fáze nákupního rozhodování SBU:

1/ Identifikace problému

  • vlastní vznik potřeby (potřeba nákupu nové stáčecí linky na limonády)
  • podrobnější určení potřeby (posouzení skutečné potřebnosti)

2/ Sběr informací

  • vyhledání potenciálních dodavatelů (veletrhy / výstavy / katalogy / internet)
  • navazování kontaktu (obecná poptávka)
  • specifikace nákupních kritérií (platební podmínky / dodání / záruka)

3/ Vyhodnocení získaných informací

  • varianty nabídek dodavatelů (pro vzájemné porovnání)
  • zvážení možností rozpočtu (co si můžeme dovolit)