4/ MARKETINGOVÝ PLÁN


  • [MARKETINGOVÉ] plánování zahrnuje rozhodování o [MARKETINGOVÝCH] strategiích, které firmě napomohou uskutečňovat firemní strategické cíle.

Marketingový plán

  • [MARKETINGOVÝ] plán je písemný dokument, zachycující výsledky [MARKETINGOVÉHO] plánování a prezentující, a/ kde si podnik přeje být v určitém časovém momentě v budoucnosti a b/ pomocí jakých prostředků (čas / finance / personál / technika / technologie, ...) k tomuto stavu dospěje.