DEFINICE POSLÁNÍ / CÍLŮ FIRMY


 1. sociální oblasti:
  a/ zlepšení spokojenosti pracovníků (zlepšení pracovního prostředí),
  b/ zvýšení důchodůsociálního zajištění (uvolnění více peněz z rozpočtu) a
  c/ zajištění rozvoje osobnosti (organizování pravidelných školení)
 2. V oblasti tržní prestiže:
  a/ posílení nezávislosti podniku (výzkum vlastní výroby piva),
  b/ zlepšení image podniku (prodej kvalitních [PRODUKTŮ]) a
  c/ zvýšení politickéhospolečenského vlivu (spojení se známými osobnostmi)
 • Všechny uvedené cíle patří do vrcholové strategie podniku.

Příklad

[MARKETINGOVÝ] cíl {BB} může být například získat výhradní dodavatelská práva na značku jízdních kol ORBEA.