STRATEGIE TRŽNÍ ORIENTACE


  • podnik se zaměřuje na jeden / více menších segmentů trhu (výklenků / mikrotrhů) s cílem:
  1. co nejlépe rozpoznat potřeby těchto segmentů
  2. získat vedoucí postavení v oblasti zájmu zákazníků
  • Strategie diferenciace + strategie minimálních nákladů jsou protikladné a navzájem se vylučují.
  • V praxi existuje celá řada podniků, které nesledují absolutně žádnou strategii.

Příklad

Pro {BB} je právě tato strategie tou, jež společnost využívá. Díky velmi dobré znalosti trhu si mnoho let drží vedoucí postavení v oblasti prodeje kol v Královehradeckém kraji.