STRATEGIE DIFERENCIACE PRODUKTU


  • [PRODUKT] se odlišuje pomocí:
  1. psychologických nástrojů (ovlivňování představ / postojů zákazníků) a
  2. způsobem distribuce (speciální prodejny / osobní prodej)
  • Tím podnik rozvíjí své silné stránky pro získání konkurenčních výhod

Příklad

Hlavní odlišností / konkurenční výhodou {BB} je stav, kdy zákazníci mohou využít webovou aplikaci, přes kterou je možné objednávat / sledovat stav servisu jejich kola včetně notifikací a podnětů ze strany servisu.