1/ MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ

  • Úkolem je:
  1. vymezit okruh potenciálních zákazníků,
  2. specifikovat jejich potřeby a
  3. zvolit prostředky / nástroje / činnosti, jimiž budou tyto potřeby uspokojeny

Příklad

Logo  {BB}

Společnost {BB} cílí především na:

  1. jednotlivce –  poskytování standardních služeb cyklo obchodu
  2. firmy / organizace – možnost zarezervování koloběžek pro účely firemní akce