2/ DEFINICE POSLÁNÍ / CÍLŮ FIRMY


  • Východiskem pro a/ účinnou b/ úspěšnou aplikaci [MARKETINGU] v řízení firem je definice a/ poslání podniku a b/ vymezení jeho cílů.
  • Poslání firmy bývá vyjádřeno velmi obecně.
  • Cíle podniku jsou:
  1. zcela přesné a
  2. konkrétní

Příklad

Jan Beger, majitel společnosti {BB} vždy každému zaměstnanci připomíná, že cílem společnosti NENÍ prodat zboží za každou cenu. Proto zákazníci vědí, že rady prodejců jsou upřímné.

Současně s tím se výše mzdy prodejců neodvíjí od množství prodaného zboží.