DEFINICE POSLÁNÍ / CÍLŮ FIRMY


 • Základními ukazateli úspěšnosti rozvoje firem jsou:
  1. zisk (kolik podnikání přináší),
  2. rentabilita financí (jakou návratnost mají investice do [PRODUKTŮ]),
  3. růst obratu (jakým způsobem se zvyšuje / snižuje měsíční výdělek) a
  4. podíl dosažený na trhu (kolik [PRODUKTŮ] prodá firma v teritoriu).
 • Tyto cíle nejsou jedinými / hlavními.
 • Výsledkem KOMPLEXNÍHO řízení podniku je celková soustava cílů se specifickým uspořádáním viz dále.