3/ MARKETINGOVÁ STRATEGIE


  • Slovo strategie je odvozeno od starořeckého slova stratégus a znamená "umění" vést válku.
  • Cílem strategického plánování je formulace / modifikace aktivit / [PRODUKTŮ] za účelem dosažení ziskustability firmy.
  •  Existují tři (3) základní strategie:
    1. minimálních nákladů (nákup výrobních prostředků / vstupů za co nejnižší částky),
    2. diferenciace [PRODUKTU] (snaha o maximální odlišení od konkurence) a
    3. tržní orientace (snaha pokrýt stanovený cílový trh)