Schéma jednotlivých kroků MARKETINGOVÉHO řízení

MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ

  • Řízení [MARKETINGU] = proces, skládající se z pěti (5) kroků.
  • Společnost {BB} jako tržní výzkum využívá a/ analýzu konkurence, b/ zpracovává interní data a c/ sleduje vývoj západního evropského trhu.