Úvod

Šesté (6) cvičení se bude věnovat teoretickému příkladu „průběh insolvenčního řízení“.

Zaměříme se na další vývoj ekonomické krize v podniku {}.

Popíšeme další ekonomickou krizi ve stavebním podniku WeCanFixIt {WCFI}.

V DLP budeme řešit problém nedostatku provozního kapitálu