STRUNKA – EKONOMICKÁ KRIZE V.


Náměty k zamyšlení

  • Zhodnoťte aktuální situaci {} na další existenci.
  • Je podle Vás ještě možné zachránit podnik?
  • Jaké investory by mohla {} oslovit a proč?