STRUNKA – EKONOMICKÁ KRIZE V.


Strunka s.r.o.

  • V roce 2021 skončilo hospodaření {} se ztrátou 300 mil. Kč.
  • Tržby firmy loni klesly podle odhadů o 35 %.
  • Insolvenční řízení se {} zahájil krajský soud na konci ledna.
  • Firma soud požádala sama firma kvůli špatné finanční situaci.
  • Příčiny dle managementu propad tržeb / snižování marží / propad cash-flow / nedodržení objednávky hudebních nástrojů.