STRUNKA – EKONOMICKÁ KRIZE V.


Strunka s.r.o.

  • Vedení {}, který je od konce ledna v úpadku, se nesestaví reorganizace.
  • Majitelé nesehnali potřebné peníze na provoz podniku.
  • Reorganizace, která by zabránila konkurzu / umožnila pokračovat ve výrobě, firmě začátkem března povolili věřitelé.
  • Vedení {} navrhuje, aby plán reorganizace navrhli sami.
  • Na sestavení vlastního plánu restrukturalizace dostala {} od věřitelů 120 dnů.
  • {} plán restrukturalizace vzdala z důvodu nedostatku financí na provoz.