4/ DLP

DLP / 06

Konečné řešení zadání ve své fiktivní firmě student vypracuje písemně. Vypracovaná zadání bude student odevzdávat pravidelně po každém cvičení.

Vzor ekonomické krize

Z dřívějších událostí v podniku vyplývají fakta, která mají vazbu na ekonomickou situaci podniku:

  1. Došlo k požáru v provozní části podniku, předběžná škoda činila 5 mil. Kč, pojistné plnění, které podnik obdržel činilo 5 mil. Kč. Úplná obnova stojí 5,2 mil. Kč.
  2. Odbytová krize snížila objemy tržeb / prohloubila ztrátu podniku.
  3. Z finanční analýzy vyplynula zhoršující se ekonomická situace / nízká rentabilita / nízká aktivita (obrat zásob / krátkodobých závazků).