WECANFIXIT – EKONOMICKÁ KRIZE


WeCanFixIt (WCFI)

  • Krajský soud odmítl insolvenční návrh, protože soudu chyběly podstatné informace o dalších věřitelích společnosti {WCFI}.
  • Konkurenční společnost v obecné rovině uvedla subjekt, o kterém se domnívá, že je dalším dlužníkovým věřitelem.
  • Není žádný konkrétní / rozhodující údaj, že dlužník není schopen své závazky plnit, tedy že se nachází v platební neschopnosti.